Tag Archives: song thai

Hy hữu: Thai phụ mang song thai, một trong tử cung, một ngoài tử cung

Hy hữu: Thai phụ mang song thai, một trong tử cung, một ngoài tử cung GĐXH – Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện ngoài một thai tương đương 13 tuần 2 ngày trong buồng tử cung, còn có khối tăng âm cạnh buồng trứng trái kích thước 100x60mm, nhiều dịch tự do ổ […]