Tag Archives: bác sĩ hiến máu

Vị trưởng khoa có duyên hiến máu sáng mùng 1 Tết

Vị trưởng khoa có duyên hiến máu sáng mùng 1 Tết Một phần ba trong gần 70 lần hiến máu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng được thực hiện vào dịp Tết. Đặc biệt anh có hẳn một “nhiệm kỳ” liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1. Bác sĩ Dũng, 50 tuổi, hiện […]