Author Archives: gocgiamcan.edu.vn

Vị trưởng khoa có duyên hiến máu sáng mùng 1 Tết

avatar1707557033375 17075570335932122748176 0 92 325 612 crop 1707557099791203008412

Một phần ba trong gần 70 lần hiến máu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng được thực hiện vào dịp Tết. Đặc biệt anh có hẳn một “nhiệm kỳ” liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1. Bác sĩ Dũng, 50 tuổi, hiện là Trưởng khoa Tế bào – Tổ chức học của Viện […]