Tag Archives: tiền lương

Bộ Y tế cần nghiên cứu, đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế

91pttlmk1 1704772614679621740317 1704773501507 170477350204212011073 crop 1704776251249

(Dân trí) – Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ Y tế cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển […]