Tag Archives: Tết

Hà Nội công bố 114 điểm trực bán thuốc xuyên Tết

(Dân trí) – Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc của người dân. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 288/TB-SYT ngày 17/1 công bố danh sách 114 điểm trực bán lẻ thuốc phục […]