Tag Archives: Lý tử thất

Thay đổi bất ngờ từ Lý Tử Thất

Lý Tử Thất thay đổi thông tin trên mạng xã hội cho thấy tín hiệu tích cực. Nhiều người mong đợi cô sớm trở lại, chia sẻ video về nấu ăn, cuộc sống điền viên. Theo Ifeng ngày 23/2, công ty của Lý Tử Thất – Truyền thông Văn hóa Tử Thất Tứ Xuyên – […]