Tag Archives: hiến tạng

Tỷ lệ người dân đăng ký hiến tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới

(Dân trí) – Trình độ ghép tạng của Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới, tuy nhiên tỷ lệ người hiến tạng sau chết não thấp. Trong khi đó, danh sách chờ ghép tạng tại các bệnh viện ngày càng tăng. Sáng 18/1, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) diễn […]