Tag Archives: canh cua

Canh cua ăn cùng cà muối cực ngon nhưng có 3 sai lầm nhất định phải biết để tránh rước độc vào thân

Canh cua ăn cùng cà muối cực ngon nhưng có 3 sai lầm nhất định phải biết để tránh rước độc vào thân GĐXH – Tuyệt đối không chế biến cua đồng đã chết, tuyệt đối không ăn gỏi cua hay uống nước cua sống và tuyệt đối không ăn cà muối trong thùng sơn, […]